מן העיתונות

עכבר העיר הד הקריון 29.8.13
עיתון הלל 9.10.13
הארץ - מוסף טיולים אוג' 2013
סילאן טבעי - עולם האישה
ג'רוזלם פוסט
"זמן ירושלים" 7.9.14